← Retour à la liste des projets

Bibliographie

Cliquez sur le drapeau d'un pays pour consulter la bibliographie correspondante:

Allemagne
Autriche
Bulgarie
Canada
Danemark
Espagne
Etats-Unis
Europe
France
Grèce
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Royaume-Uni

Bibliographie - Danemark

Attwood, C; Singh, G; Prime, D; Creasey, R and others

2001 Home Office Citizenship Survey: peo-ple, families and communities., London: Home Office Research, Devel-opment and Statistics Directorate, 2003

Hammer, Ole & Bruun, Inger

Etniske minoriteters indflydelseskanaler, Magtudredningen, Århus: Institut for Statskundskab., 2000

Hjære, Mette & Balslev, Mille

Frivillighed blandt etniske minoritetsforeninger, Center for frivilligt socialt arbejde, Odense, 2001

Hussain, Mustafa

Etniske minoriteters politiske mobilisering i Danmark”., Magtudredningen, Århus. Århus Universitetsforlag, 2002

Indenrigsministeriet

Bedre integration – en samlet handlingsplan, Indenrigsministeriet, 2000

Melchior, Marianne

Flygtninge i Danmark, Socialforskningsinstituttet, 1990

Mikkelsen, Flemming

Indvandrerorganisationer i Danmark, Nordisk Ministerråd & Akademiet for Migrationsstudier i Danmark., 2003

Mikkelsen, Flemming

”Indvandrere og civilsamfund. En forskningsoversigt vedrørende etniske minoriteters deltagelse i civilsamfundet samt kulturmødet mellem minoriteter og danskere på arbejdspladsen, i boligområder og i foreninger, AMID Working Paper Series 18/2002, 2002

Mikkelsen, Flemming

Integrationens paradoks, Catinét, København., 2001

Mohammadi, Masoud

En historisk gennemgang af iranernes organiserede aktiviteter i de sidste 15 år i Danmark”, København. KITAB-I ARZAN, 1999

Ólafsdottir, Sesselja

Uddannelse og forening: Unge albanere i København, Magtudredningen, Århus: Institut for Statskundskab, 2002

Pedersen, Lars & Selmer, Bodil:

Muslims indvandrerungdom, Århus Universitetsforlag, 2003

Petersen, Eggert m.fl.

Gæstearbejdere i København, Mellemfolkeligt Samvirke, København, 1970

Schierup, Carl-Ulrik

På kulturens slagmark. Mindretal og størretal taler om Danmark, Sydjysk Universitetsforlag., 1993

Schmidt, Garbi & Jakobsen, Vibeke

20 år i Danmark. En undersøgelse af nydanskeres situation og erfaringer”, Socialforskningsinstituttet, København., 2000

Simonsen, Jørgen Bæk

Islam i Danmark. Muslimske institutioner i Danmark 1970-1989”., Statens Humanistiske Forskningsråd & Århus Universitetsforlag, 1990

Thunø, Mette

Chinese in Denmark, London: MacMillan, 1998

Yigin, Teoman

Tyrkiske fremmedarbejderes organiseringsbestræbelser i Danmark, Speciale, Handelshøjskolen, København, 1976


← Retour à la liste des projets