← Retour à la liste des projets

Bibliographie

Cliquez sur le drapeau d'un pays pour consulter la bibliographie correspondante:

Allemagne
Autriche
Bulgarie
Canada
Danemark
Espagne
Etats-Unis
Europe
France
Grèce
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Royaume-Uni

Bibliographie - Pologne

Anioł, Włodzimierz

Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie, ISP PAN, Warszawa , 1992

Bartz B

Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach, , Duisburg-Radom, 1997

Biuletyn Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych (BiBiK)

Spotkanie dyskusyjne o sytuacji imigrantów w Polsce, Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 28, 2006

Florczak (Agnieszka)

Uchodźcy w Polsce. Między humanitaryzmem a pragmatyzmem, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń , 2003

Garapich (Michal)

Homo sovieticus revisited - anti-institutionalism, alcohol and resistance among Polish homeless men in London’. , International Migration. Washington, 2013

Garapich (Michal)

Between Cooperation and Hostility – Constructions of Ethnicity and Social Class among Polish Migrants in London. , Studia Sociologica; Kraków, 2012

Garapich (Michal)

Of alcohol and men – survival, masculinities and anti-institutionalism of Polish homeless men in a global city. , Studia Migracyjne-Przeglad Polonijny. Vol 1 , 2011

Garapich (Michal)

Je suis parti juste comme ça… Je ne suis pas un émigré… Le discours migratoire dominant dans la culture polonaise et ses contestations’, Ethnologie française, ed. Martine Segalen (Paris) Vol. 40 , 2010

Garapich (Michal)

Die Nomaden Europas – Polnische Migranten in der Risikogesellschaft; Jahrbuch Polen 2010 Migration. , Das Deutsche Polen-Institut Darmstadt; Redaktion: Andrzej Kaluza, Jutta Wierczimok, 2010

Garapich (Michal)

The Migration Industry and Civil Society: Polish Immigrants in the United Kingdom Before and After EU Enlargement. , Journal of Ethnic and Migration Studies, 2008

Garapich (Michal)

Odyssean Refugees, Migrants and Power: Construction of the “Other” within the Polish Community in the United Kingdom, , [in] Deborah Reed-Danahay and Caroline Brettell (eds.), Citizenship, Political Engagement and Belonging: Immigrants in Europe and the United States. (New Brunswick, New Jersey, London: Rutgers University Press), , 2008

Garapich (Michal)

‘It’s a jungle out there. You need to stick together”: Anti-institutionalism, Alcohol and Performed Masculinities among Polish Homeless Men in London. , Liminalities: A Journal of Performance Studies Vol. 7, No. 3,, Autumn 2011

Garapich (Michal) together with Drinkwater (Stephen) and Eade (John)

Poles Apart? EU Enlargement and the Labour Market Outcomes of Immigrants in the UK’, , International Migration, 2009

Garapich (Michal) together with Eade (John)

Settling or Surviving in London? The Experience of Poles and Other A8 Migrants in a Global City Borough. , [In]: John Eade, Yordanka Valkanova (eds.) Accession and Migration. Changing Policy, Society and Culture in an Enlarged Europe. Studies in Migration and Diaspora Ashgate, 2009

Gurba, Krzysztof

Civil Caucasus , J. Fall, Kraków, 2007

Iglicka Krystyna

Dilemmas of the European Migration Politics, Analizy Natolińskie, Natolin European Centre, 2007

Instytut Polityki Społecznej (Institute of Social Policy),

Migration reports (Raporty Migracyjne):, http://www.ipiss.com.pl/, 2007

Kępińska, Ewa

Recent Trends in International Migration - Poland 2003, Instytut Studiów Społecznych (Institute for Social Studies); Uniwersytet Warszawski (Warsaw Universtiy), , 2003

Okólski, Marek

Europe in movement: migration from/to Central and Eastern Europe, , Centre of Migration Research, CMR , 2007

Okólski, Marek

Mobilność przestrzenna, Migracje, Imigracja , Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa , 2002

Skorupa, Dominik

Demokrata z Kurdystanu, Miesięcznik ZNAK, 2007

Łodziński, Sławomir

Problemy polityki migracyjnej Polski w latach 1989 - 1998 (czerwiec) a nowa ustawa o cudzoziemcach, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, , 1998


← Retour à la liste des projets