← Retour à la liste des projets

Bibliographie

Cliquez sur le drapeau d'un pays pour consulter la bibliographie correspondante:

Allemagne
Autriche
Bulgarie
Canada
Danemark
Espagne
Etats-Unis
Europe
France
Grèce
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Royaume-Uni

Bibliographie - Pays-Bas

Alons en Partners

Tussen continuiteit en vernieuwing. Een beeld van Marokkaanse zelforganisaties in Nederland, Utrecht: Alons en Partners, 1999

Amsterdams Centrum Buitenlanders

Allochtone vrijwilligers in beeld. Een notitie over de bijdragen van migranten aan het vrijwilligerswerk in Amsterdam., Amsterdam: Amsterdams Centrum Buitenlanders, 2002

Brabantse Islamitische Raad

Allochtone vrijwilliger in beeld, Tilburg: Prisma Brabant, 2002

Brabantse Islamitische Raad

Allochtone vrijwilliger in beeld., Tilburg: Prisma Brabant, 2002

Campbell, H.W.

Vrijetijdsbesteding en culturele diversiteit. Vizier op cultuurparticipatie, openluchtrecreatie en sport., Rotterdam: Stimulans, 2001

Canatan, K. & Ljamai, A

De maatschappelijke functies van Moskeeën, Rotterdam: COS, 2002

Centraal Bureau voor de Statistiek

Bevolkingstrends. Statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland., Jaargang 51 – 2de kwartaal 2003, 2003

CPC/NOV

Volunteering into Participation. A Strategy for Social Inclusion, Research Report to the European Commission, DG V. Amsterdam: CPC/NOV., 2000

Daal, H.J. van

Geef Ze de Ruimte. Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van fonds 1818, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut., 2002

Daal, H.J. van

Het middenveld als smeltkroes? Verschuivingen in deelname aan verenigingsleven en vrijwilligerswerk in multicultureel Rotterdam, Verwey Jonker Instituut: Utrecht, 2001

Daal, H.J. van & Broenink, N

Intercultureel Vrijwilligerswerk. Ervaringen en Tips, Rotterdam: van Arkel., 1998

Daal, H.J.van

De nieuwe vrijiwilligers. Een onderzoek naar vrijwilligerswerk door allochtonen, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut, 1994

Dam, C.van & Govaart, M.M. & Wiebes, P.

Zicht op zorg en welzijn. Vrijwilligers, Utrecht: NIZW/NOV., 1998

Das, P.,& Arslan, H.

Kleur in het middenveld. Een inventarisatie van organisaties van en voor allochtonen in Rotterdam., Rotterdam: e.r.c.research., 2000

Dominguez Martinez, S. & Groeneveld S. & Kruisbergen, E.

Integratiemonitor 2002., Rotterdam: Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek, 2002

Fennema, M. & Tillie, J.

Sociaal kapitaal en de politieke participatie van immigranten, Tijdschrift voor de Sociale Sector, 2001

Fennema, M. & Tillie, J. & Heelsum, A.van & Berger, M. & Wolff, R.

Sociaal kapitaal en politieke participatie van etnische minderheden., Amsterdam: Instituut voor Migratie- en Etnische Studies, 2000

Fennemas, M./ Tillie J

Political participation and political trust in an multicultural democracy. Civic communities and ethnic networks in Amsterdam, Journal of Ethnic and Migration Studies 2, 1999

Gowricharn, R.S.

In – en uitsluiting in Nederland. Een overzicht van empirische bevindingen., Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid., 2001

Heelsum, A. van

Marokkaanse organisaties in Amsterdam in 2001, een netwerkanalyse, Amsterdam: Aksant, 2002

Heelsum, A. van

Marokkaanse Organisaties in Nederland een netwerkanalyse, Spinhuis, Amsterdam, 2001

Heelsum, A. van & E. Voorthuysen

Surinaamse organisaties in Nederland, een netwerkanalyse, Amsterdam: Aksant, 2002

Heelsum, A. van & J. Tillie

Turkse organisaties in Nederland, een netwerkanalyse, Het Spinhuis, Amsterdam, 1999

ISSA

Kleurrijke sociale activering. Handreiking om allochtonen te betrekken bij sociale activering, Den Haag: Ministerie van VWS en Ministerie van SZW, 2001

Jacobs, D./ Tillie, J

Introduction: Social Capital and Political Integration of Migrants. , Journal of Ethnic and Migration Studies, 2004

Kasbergen, W. & Zessen, I.

Onderzoeksverslag aangaande minderheden en vrijwilligerswerk., Utrecht: NCV, ongepubliceerd, 1991

Keshavjee, M.M

The Mediator as a Humanising Agent: Some Critical Questions for ADR Today, The Institute of Ismaili Studies. , 2006

Klaver, J. & Tromp, E. & Oude Ophhuis

“Vrijwilligerswerk en allochtonen“. , Amsterdam: Regioplan., 2005

Koopmans, R

Migrant mobilisation and political opportunities: Variation among German cities and a comparison with the United Kingdom and the Netherlands, Journal for Ethnic and Minority Studies, 2004

Kraal, K. & A. van Heelsum

Dynamisch Mozaïk. Nieuwe trends bij Marokkaanse organisaties, Utrecht: SMT, 2002

Krouwel, A. & Boonstra, N

Etnische tweedeling in sport en vrijetijdsbesteding, Amsterdam: Boom, 2001

Lam, P.

Vrijwilligerswerk met een andere bril op. Wat vinden allochtonen van vrijwilligerswerk?, Utrecht: NOV,SVM, 2002

Lindo, F., A.J. van Heelsum & R. Penninx

Op eigen kracht vooruit'. Vrijwilligerswerk en burgerschap van immigranten, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sdu Uitgevers, Den Haag, 1998

Ministerie van SZW

Nationaal actieplan ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2004, Den Haag, MSZW, 2004

Münz, A.

Freiwilliges Engagement und Selbsthilfe von Migrantinnen und Migranten – Potenziale und Anforderungen. Entwicklungen in den Niederlanden, Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Internationaler Erfahrungsaustausch “Integration von Familien ausländischer Herkunft”, Berlin, 2002

Münz, A.

Soziale Aktivierung ethnischer Minderheiten in den Niederlanden. Integration durch freiwilliges Engagement., Hamburg, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 2001

NIZW/RMO

Sterk in eigen kring. Etnische verzuiling, Utrecht: NIZW, 2000

NOV

Voor de Verandering. Trendrapport Vrijwilligerswerk, Utrecht: NOV, 1998

NOV/SVM

Onvoltooide toekomst. Trendrapport Vrijwilligerswerk 2002, Utrecht: NOV/SVM, 2002

Penninx, R. & Slijper, B.

Voor elkaar? Integratie, vrijwilligerswerk en organisaties van migranten., Amsterdam: Instituut voor Migratie- en Etnische Studies, 1999

Penninx, R., & van Heelsum, A.

“Bondgenoot of spelbreker? Organisaties van immigranten en hun mogelijke rol in integratieprocessen”. , Utrecht: FORUM Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, 2004

Popovic, M. & Eekhof, I.

Met een vinger kun je je gezicht niet wassen. (Research report on refugees with an academic background and their voluntary activities, Utrecht: SVM, 2002

Schuyt, Th

Geven in Nederland 2001, Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 2001

Smeets, H.M.A.G.& Dominguez Martinez, S. & Groeneveld, S. & Veenman, J.

Jaarboek Minderheden 2003, Houten/Mechelen: Bohn Stafleu Van Loghum, 2003

Snel, E.

Sociale uitsluiting en immigranten, Tijdschrift voor de Sociale Sector, 2001

Sophie, F.:

Diversiteit in besturen. Een onderzoek naar de participatie van allochtonen, vrouwen en arbeidsgehandicapten in gesubsidieerde instellingen in Rotterdam, Rotterdam: Bureau Onderzoek op Maat en Stimulans, 2001

Stichting Divers

Vrijwilligers geven kleur aan de samenleving. Multi- Cultureel Vrijwilligerswerk, Den Bosch: Stichting Divers, 1996

Veenman, J.

Participatie in perspectief. Verleden en toekomst van etnische minderheden in Nederland., Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999

Welsaen (Stichting)(

Onderzoek Turkse initiatieven Zaanstad, Zaandam: Welaen, 1999

Wirnkar, J.K.

Towards an emerging ethnic class in the Netherlands, Weinheim: Freudenberg Stiftung, 2000

Wolff, R., R. Penninx en A. van Heelsum

Erkend, aangesproken, aanspreekbaar? Evaluatie van het migranten beleid van Stadsdeel Oost en de participatie van organisaties van migranten 1996-1998,, Stadsdeel Oost,Amsterdam, 1999

Yar, Hassan

Moslims en maatschappelijke betrokkenheid. Levensbeschouwelijke inspiratie als bron van actieve maatschappelijke betrokkenheid van moslims, Humanistiek Nr. 8, 2001


← Retour à la liste des projets